โครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 18/2

 เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560  ชมรมวิศวะอาสา  ได้จัดโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 18/2  เพื่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาด 20 x11 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  โรงอาหาร และส่วนที่ชำรุดภายในบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองริ้น  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร