บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ฯ กิจกรรมพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ รับสมัครงานและฝึกงาน

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ฯ กิจกรรมพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ รับสมัครงานและฝึกงาน วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้อง CE 230 และ EN 314 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์