งานประเพณีสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ณ ลานกิจกรรมบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา ในพิธีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณ โดยใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น เพื่อแสดงความเคารพ และขอพรจากผู้บริหาร นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในคณะ ฯ อีกด้วย