ภาพบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดงานงานประเพณีสงกรานต์และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560 โดยมีท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน