โครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 17

 เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2560  ชมรมวิชาการ  ได้จัดโครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 17 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภายใต้แนวคิด Trick Talk Target (Trick = เคล็ดลับการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย Talk = แนะนำสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร  Target = เป้าหมายความใฝ่ฝัน มุ่งมั่น จุดประกายการเรียนใคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ) และได้มีการจัดการแข่งขันเพื่่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และได้จุดประกายความฝันในด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งสมาชิกชมรมวิชาการชั้นปีที่ 1 จะได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม โดยมีรุ่นพี่ปี 2-3 เป็นทีมงานช่วย แนะนำน้องๆ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์