โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 26

 เมื่อวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2560  ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนหัวดงชนูปถัมภ์  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  เพื่อจัดสอนวิชาพื้นฐานให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์