ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ กับการลงพื้นที่แก้ปัญหามลภาวะสารปนเปื้อนเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนเหมืองทองคำจังหวัดเลย