ตัวแทนจาก Universiti Telekom Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และ DE LA SALLE UNIVERSITY-DASMARINAS ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าหารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ตัวแทนจาก Universiti Telekom Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และ DE LA SALLE UNIVERSITY-DASMARINAS ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าหารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560

1
2
Next