วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Hull สหราชอาณาจักร