ประมวลภาพบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันรายงานตัวและซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ช่วงบ่ายคณบดีให้โอวาสแก่บัณฑิตใหม่ และทำการซ้อมย่อยโดยอาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อม และในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 พิธีซ้อมใหญ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next