กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นำโดย ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

1
2
Next