บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากร นิสิตและประชาชนโดยรอบรั้วมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐิน