การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
The Twentieth Uoung Scientist Competition 2018 : YSC2018 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

1
2
3
Next