ประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่2/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่2/2560 เพื่อหารือ เตรียมความพร้อม ในการประชุมคณบดี คราวต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นณ ณ อาคารเพรสสิเด้นท์ทาวเวอร์กรุงเทพ