ภาพบรรยากาศงาน Ascent 22 -24 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรม ทักษะ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation) โดยมีผู้เข้าอบรมจากหลายประเทศ อาทิ ศรีลังกา บังคลาเทศ เอสโตเนีย ลิธัวเนีย สวีเดน สหราชอาณาจักร และผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมอบรม โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ 

1
2
Next