พิธีส่งมอบอาคารจ่ายงานกลาง และบริการงานแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทานางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

      ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารจ่ายงานกลาง และบริการงานแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทานางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันอังคาร 26 ธันวาคม 2560 โดยคุณชัยวะฒน์ ศรีวรรณวัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิดป้ายและส่งมอบอาคารจ่ายงานและรถบริการทางการแพทย์ แก่คุณเอนก นอบเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม 

1
2
Next