พิธีส่งมอบอาคารจ่ายงานกลาง และบริการงานแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทานางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกNext
1
2