นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560 จากกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ สยามมกถฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร แตงเกตุ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560 จากกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ สยามมกถฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ โดยเข้าเฝ้ารับพระราชทานฯ เหรียญรางวัลเรียนดี เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ