การประกวดโครงงานของนักวิทยายาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

          ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานของนักวิทยายาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) รอบรองชนะเลิศ เขตภาคเหนือ วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ กล่าวรายงาน ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งตัวแทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เข้าร่วมงาน

1
2
Next