นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟบึงพระ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ นำนักวิจัยและนิสิตปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าดูงานการเชื่อมรางและขั้นตอนการเปลี่ยนประแจ ณ บริเวณสถานีรถไฟบึงพระ โดยได้รับการอำนวยการจากแขวงบำรุงทางรถไฟพิษณุโลก การรถไฟแห่งประเทศไทย