บรรยายพิเศษ หัวข้อ 'การศึกษาและออกแบบการวางแนวเส้นทางถนนและทางรถไฟ'

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 NURRI ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'การศึกษาและออกแบบการวางแนวเส้นทางถนนและทางรถไฟ' ส่วนหนึ่งในวิชา Railway Infrastructure Engineering โดย นายช่างวีระ ศานติวรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมรถไฟ และเป็นผู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมการทางมาเป็นระยะเวลานาน เป็นการบรรยายที่สนุก และครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแนวเส้นทางรถไฟ มี Software ที่สามารถใช้วางโค้งบน Google Earth และสามารถ Export สู่ Excel ได้อีกด้วย ทั้งหมดอธิบายโดยหลักฟิสิกส์พื้นฐาน เชื่อมโยงกับมาตรฐานการออกแบบให้เข้าใจง่าย  
ไม่มีข้อมูล