เสวนา เรื่อง 'การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ'

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดเสวนา เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ”  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง และให้ตระหนักถึงปัญหาแรงงานก่อสร้างและความปลอดภัย