นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีแดง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา และ ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี พร้อมทั้งบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร เข้าศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สถานีสนามไชย เพื่อให้นิสิตได้เห็นสถานีที่เสร็จแล้ว ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมพร้อมบรรยายสรุปจาก ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. คุณวิทยา พันธุ์มงคล รวมถึงเจ้าหน้าที่ รฟม. และบริษัท ช การช่าง ในช่วงบ่ายเป็นการดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ ของบริษัท ยูนิค จำกัด มหาชน เพื่อชมความพร้อมของทีมงานและเทคโนโลยี Prefabricated Concrete ของยูนิค ทุกชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดใช้ระบบนี้และรวมถึงเสาด้วย นิสิตได้ซักถามกันอย่างจุใจ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ โดยใน 1 วันกับการเดินทาง 12 ชั่วโมงและดูงานอีก 7 ชั่วโมง เต็มอิ่ม คุ้มค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต ซึ่งทั้งหมดหาไม่ได้ในตำราและในห้องเรียน