การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้

 NURRI ร่วมกับ รมว. คมนาคม และคณะ ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้ ในฐานะกรรมการและผู้ประสานงานความร่วมมือ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2560
ไม่มีข้อมูล