โครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 24-29  ธันวาคม 2560   สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์   ครั้งที่ 29  "โฮมเกียร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีกิจกรรม ดังนี้  1.การแข่งขันกีฬา   2.การแข่งขันสันทนาการ และกีฬาฮาเอ   3. การประกวด ดาว-เดือน และดาวเทียม

                                                            

1
2
3
Next