โครงการ Sci-tech

 เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2561  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Sci-tech I ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายนิสิตภายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการแข่งขันเกมกีฬาพื้นบ้าน  แสดงโชว์ของนันทนาการ การแสดงโชว์สปิริตเชียร์ และการแสดงของ Mr. Miss และ Ms.shock  และการเล่นกีฬาฮาเฮและกีฬาพื้นบ้าน 

1
2
Next