งานประเพณีสงกรานต์ และขอพรผู้บริหาร รดน้ำผู้อาวุโส ประจำปี 2561

งานประเพณีสงกรานต์ และขอพรผู้บริหาร รดน้ำผู้อาวุโส ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร