ประมวลภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 21) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 มีนาคม 2561