ประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4/2560 เพื่อหารือ เตรียมความพร้อม ในการประชุมคณบดี คราวต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นณ ณ อาคารเพรสสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 12 กรุงเทพฯ