ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว.

จ่าเฉยอัจฉริยะพร้อมระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ โดย.รศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นในนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย สกว. ที่ได้เปลี่ยนผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง” ภายใต้ธีม “สกว. 4.0 วิจัยไร้ขีดจำกัด”