โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 27

 เมื่อวันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2561   ชมรมวิชาการ  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 27   ณ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์    โดยได้จัดสอนวิชาพื้นฐานให้กับนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว อีกทั้งยังมีกิจกรรมกีฬา เกม และกิจกรรมสันทนาการ