ภาพโครงการอบรมการออกแบบและผลิตสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติ

 โครงการอบรมการออกแบบและผลิตสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติ โดย  ดร.นพวรรณ โม้ทอง และ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ ณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ส.ค. 2561