งานครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15-18 สิงหาคม 2561

      ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ เวทีกลาง ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่าง 15-18 สิงหาคม 2561 

1
2
3
4
Next