เปิดสำนักงาน Shinshu University

       ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมอาตจารย์และเจ้าหน้า พร้อมทั้งตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Shinshu ประเทศญี่ปุ่น ร่วมงานเปิดสำนักงาน Shinshu  Universty ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร