โครงการประชุมเชียร์

 เมื่อวันที่ 5-9,14,20-23,27-30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 2 กันยายน 2561  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
            -ร้องเพลงเชียร์
            -อบรมการใช้รถใช้ถนนใส่ใจใส่หมวกกันน็อค
            -สักการะบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถูลาน
            -ประกวดดาวเดือน  และคอนเสิร์ต
            -เปิดใจ ปิดเชียร์

1
2
Next