ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างแบบจำลองฝึกปฏิบัติการด้านเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างแบบจำลองฝึกปฏิบัติการด้านเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ