พิธีรับทุนการศึกษา

 พิธีรับทุนการศึกษา "โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง" บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  โดยมอบให้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนตานา  ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2561