คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญงานครบรอบ 15 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร