โครงการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะเป็นการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและหลักการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนา Plug-in เพื่อใช้ในโปรแกรมช่วยในการออกแบบ โดยเฉพาะสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ

โครงการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะเป็นการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและหลักการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนา Plug-in เพื่อใช้ในโปรแกรมช่วยในการออกแบบ โดยเฉพาะสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ และเราพยายามพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ตามคอนเซปป์การทำงานของเราคือ Science + Art  è Commercial Products


ส่วนผลงานล่าสุดที่ได้ทำภายใต้โครงการ Innovation Hub- Creative Economy  มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ คือ การผสมผสานทุนทางประวัติศาสาตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ Pop Culture ที่มีความร่วมสมัย (Contemporary) ประกอบกับใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิตในการสร้างสรรค์สินค้าให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง เราสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเครื่องประดับ อีกทั้ง ได้บูรณาการเทคโนโลยีมาช่วยในงานฝีมือ (Craft) ทำให้สามารถลดเวลาในกระบวนการผลิต แต่ยังคงความสวยงามและคุณค่าของผลิตภัณฑ์


ผลงงานวิจัยจากโครงการนี้ ได้รับคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดงผลงาน Showcase ในงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2562 หรือเป็นที่รู้จักในระดับสากลในชื่อ Bangkok Design Week 2019 ในช่วงวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับสถานที่จัดงาน จะแจ้งให้ทราบในภายหลังค่ะ เนื่องจากอยู่ระหว่างการวางแผนการจัดงานค่ะ หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง เวปไซด์ http://www.bangkokdesignweek.com/bkkdw/