ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ ที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund และได้รับรางวัลที่ 3 ของประเทศ ตามที่ ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ ที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการLeaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund และได้รับรางวัลที่ 3 ของประเทศ

      ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships(LIF) Programme ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 11-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น และในการแข่งขันดังกล่าว  ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ ได้รับรางวัลที่ 3 ของประเทศ โดยได้เข้าร่วมอบรม และเข้าร่วมการแข่งขัน pitching ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก RAEng และ VCs ตัวจริง รวมทั้งต่อสาธารณะที่เป็นผู้ร่วมอบรมในโครงการทั้งหมด ซึ่งมีการแข่งขันครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทาง YouTube อีกด้วย 

       ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล
ไม่มีข้อมูล