ประเภท : หมวดหมู่ :

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

การฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Teams วันที่ 20 มีนาคม 2562

การฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Teams วันที่ 20 มีนาคม 2562

หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งที่ 3/2562

หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งที่ 3/2562

20 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท และอาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และอาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 3 มีนาคม 2562  ผศ.ดร.ปาจรีย์ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ณ วัดจูงนาง จ.พิษณุโลก

วันที่ 3 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ปาจรีย์ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ณ วัดจูงนาง จ.พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แผงวงจร NB-lot ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แผงวงจร NB-lot ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะสหเวชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะสหเวชศาสตร์