ประเภท : หมวดหมู่ :

 ดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ชีวมวล วิทยาลัยพลังงาน รายวิชาสัมมนา นิสิตปี 4

ดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ชีวมวล วิทยาลัยพลังงาน รายวิชาสัมมนา นิสิตปี 4

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น "ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม"

Best Young Scientist Oral Presentation Award/Best Young Scientist/Student Poster Presentation Award

Best Young Scientist Oral Presentation Award/Best Young Scientist/Student Poster Presentation Award

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) วันศุกร์ที่ 2  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 ,IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 ,IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเด่นประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเด่นประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2561

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 5 ส. ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 5 ส. ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกิจกรรม open house ประจำปี 2561 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกิจกรรม open house ประจำปี 2561 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารและบุคลากร ทำการสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารและบุคลากร ทำการสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างแบบจำลองฝึกปฏิบัติการด้านเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างแบบจำลองฝึกปฏิบัติการด้านเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการประชุมเชียร์

โครงการประชุมเชียร์