ประเภท : หมวดหมู่ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัย ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัย ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561  จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ วิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ วิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสัมนาทางวิชาการ หัวข้อ Bio-Medical Engineeeing ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสัมนาทางวิชาการ หัวข้อ Bio-Medical Engineeeing ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชา 302261 Mechanical Engineering Design Workshop จัดโครงการแข่งขันประดิษฐ์กลไกหนอนกระดึ๊บ ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชา 302261 Mechanical Engineering Design Workshop จัดโครงการแข่งขันประดิษฐ์กลไกหนอนกระดึ๊บ ปีการศึกษา 2561

การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Seminar ECTI CARD 2018

การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Seminar ECTI CARD 2018

โครงการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะเป็นการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและหลักการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนา Plug-in เพื่อใช้ในโปรแกรมช่วยในการออกแบบ โดยเฉพาะสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ

โครงการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะเป็นการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและหลักการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนา Plug-in เพื่อใช้ในโปรแกรมช่วยในการออกแบบ โดยเฉพาะสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ

 การเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์

Smart Grid Stability Control by Wind and Solar

Smart Grid Stability Control by Wind and Solar

ประมวลภาพงาน VCML

ประมวลภาพงาน VCML