ประเภท : หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Recent Developments in Railway Technology and Railway Standardization”

การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Recent Developments in Railway Technology and Railway Standardization”

ประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2560

ประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2560

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเพลาพิลาศ 14 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเพลาพิลาศ 14 ก.พ. 61

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Railway Infrastructures Modernization

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Railway Infrastructures Modernization

โครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์

โครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม วิศวกร วิศวธรรม ม.ค. 2561

ประมวลภาพกิจกรรม วิศวกร วิศวธรรม ม.ค. 2561

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้

นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีแดง

นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีแดง

เสวนา เรื่อง 'การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ'

เสวนา เรื่อง 'การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ'

สัมมนา ในหัวข้อ 'วิวัฒนาการของรถไฟไทยและกรณีศึกษาการปฏิรูปหน่วยงานรถไฟในต่างประเทศ'

สัมมนา ในหัวข้อ 'วิวัฒนาการของรถไฟไทยและกรณีศึกษาการปฏิรูปหน่วยงานรถไฟในต่างประเทศ'

นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟบึงพระ

นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟบึงพระ