ประเภท : หมวดหมู่ :

คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Rajgopal Sashti

คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Rajgopal Sashti

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมความร่วมมือร่วมกับศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)  ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมความร่วมมือร่วมกับศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพี่ติวน้อง Calculus I และ Physics I (Midterm)

โครงการพี่ติวน้อง Calculus I และ Physics I (Midterm)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา ที่ได้รับรางวัลใน งานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา ที่ได้รับรางวัลใน งานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017

 เข้าร่วมพบปะหารือระหว่างนักวิจัย กับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 20/09/2560

เข้าร่วมพบปะหารือระหว่างนักวิจัย กับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 20/09/2560

กิจกรรมในโครงการ  คณบดีพบนิสิตต่างชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560

กิจกรรมในโครงการ คณบดีพบนิสิตต่างชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ศศิมา เจริญกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมด้วยแขกจากต่างประเทศ  Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia   เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ศศิมา เจริญกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยแขกจากต่างประเทศ Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน

ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

โครงการประชุมเชียร์ (กิจกรรมรวมนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมเชียร์ (กิจกรรมรวมนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ภาพงานโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559

ภาพงานโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559