* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา รับรางวัล Thai TCA Senior project Awards

นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา รับรางวัล Thai TCA Senior project Awards

บริษัท Solimac Innovation Group ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท Solimac Innovation Group ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO.,LTD.) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือฯ ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO.,LTD.) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือฯ ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล  Smart Start Idea By GSB Startup กับโจทย์ประจำเดือน เมษายน 2562  ในการประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล Smart Start Idea By GSB Startup กับโจทย์ประจำเดือน เมษายน 2562 ในการประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN

หน่วยวิชาการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  ครั้งที่ 4/2562

หน่วยวิชาการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ โถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ โถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คว้ารางวัลบทความดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน  Oral Presentation  ในการประชุมวิชาการ International conference on science, engineering and Technology ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์   ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลบทความดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ International conference on science, engineering and Technology ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร  ให้เกียรติ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเบรกจักรยานยนต์ (Safety Technology for Motorcycle Braking System) ณ โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถพิษณุโลก ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 เมษายน 2562

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร ให้เกียรติ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเบรกจักรยานยนต์ (Safety Technology for Motorcycle Braking System) ณ โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถพิษณุโลก ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 เมษายน 2562

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการทำบุญภาควิชาฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ยกระดับคุณธรรมประจำตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มีความสงบสุข

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการทำบุญภาควิชาฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ยกระดับคุณธรรมประจำตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มีความสงบสุข