ประเภท : หมวดหมู่ :

สภาวิศวกร ร่วมกับสภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง

สภาวิศวกร ร่วมกับสภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง

การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2560

การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

ประมวลภาพบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันรายงานตัวและซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันรายงานตัวและซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศ พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

ภาพบรรยากาศ พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี "ผลงานดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าถ่ายทำรายการ “รู้ค่าพลังงาน” เรื่อง รถวิลแชร์สามล้อคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค 2560 นี้เที่ยงคืนสิบห้า ช่อง 3HD หรือช่อง 33

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าถ่ายทำรายการ “รู้ค่าพลังงาน” เรื่อง รถวิลแชร์สามล้อคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค 2560 นี้เที่ยงคืนสิบห้า ช่อง 3HD หรือช่อง 33

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Hull สหราชอาณาจักร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Hull สหราชอาณาจักร

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าสัมภาษณ์ถ่ายทำ รายการ “รู้ค่าพลังงาน” และช่อง  9 รถจักรยานเติมอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าสัมภาษณ์ถ่ายทำ รายการ “รู้ค่าพลังงาน” และช่อง 9 รถจักรยานเติมอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ประจำปี 2560

ตัวแทนจาก Universiti Telekom Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย  และ DE LA SALLE  UNIVERSITY-DASMARINAS ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าหารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตัวแทนจาก Universiti Telekom Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และ DE LA SALLE UNIVERSITY-DASMARINAS ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าหารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อธิการบดีเข้าพบประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อธิการบดีเข้าพบประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์