* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัย ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัย ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561  จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น "ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม"

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) วันศุกร์ที่ 2  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 ,IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสร์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ Hall 9 ,IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเด่นประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเด่นประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2561

รางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลในการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 11 ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลในการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 11 ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว.

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว.

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561