* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560 จากกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ สยามมกถฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560 จากกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ สยามมกถฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

โครงการลอยกระทง

โครงการลอยกระทง

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา ที่ได้รับรางวัลใน งานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา ที่ได้รับรางวัลใน งานดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบงค์ 2017

ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

ทีมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน พวอ. ที่มี

รางวัล Young innovator awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รางวัล Young innovator awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล  ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล”

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล”

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลประกอบวงจรยอดเยี่ยม ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลประกอบวงจรยอดเยี่ยม ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 6 สถาบัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 6 สถาบัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด รายการ

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด รายการ "ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" สนามชิงชนะเลิศ ประจำปี 2559