* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล  ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล”

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล”

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลประกอบวงจรยอดเยี่ยม ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลประกอบวงจรยอดเยี่ยม ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 6 สถาบัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 6 สถาบัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด รายการ

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด รายการ "ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" สนามชิงชนะเลิศ ประจำปี 2559