หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ASST. PROF. DR. PAJAREE THONGSANIT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท


Contact : pajareethongsanit@yahoo.com
Phone : 0-5596-4033
Office : อาคารวิศวกรรมโยธา

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รายชื่ออาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

DR. KUMPON SUBSOMBOON
ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์


Contact : kumpons@gmail.com
Phone : 0-5596-4089
Office : -
DR. TANAWAT PONPITAKCHAI
ดร.ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย


Contact : tanawat.ponpitakchai@gmail.com
Phone : 0-5596-4030
Office : -
LECTURER. AMPOL TECHOWANICH
อาจารย์อำพล เตโชวาณิชย์


Contact : ampoltec@hotmail.com
Phone : 0-5596-4056
Office : CE231
LECTURER. BOONPHOL MEECHAIYO
อาจารย์บุญพล มีไชโย


Contact : boonphol@hotmail.com
Phone : 0-5596-4062
Office : CE209
LECTURER. PHAKPHONG HOMNIAM
อาจารย์ภัคพงศ์ หอมเนียม


Contact : phakphong@gmail.com
Phone : 0-5596-4061
Office : CE211
DR. DUSSADEE SATIRASETTHAVEE
ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี


Contact : dussadee_s@hotmail.com
Phone : 0-5596-4051, 0-5596-
Office : -
DR. KORAKOD NUSIT
ดร.กรกฎ นุสิทธิ์


Contact : korakodn@nu.ac.th
Phone : 0-5596-4065
Office : -
DR. PURIPUS SOONTHORNNONDA
ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์


Contact : puripus@gmail.com
Phone : 05596
Office : CE206
DR.WEERAYUTH PRATOOMCHAI
ดร.วีรยุทธ ประทุมไชย


Contact : ong_weerayuth@hotmail.com
Phone : 055-964073
Office : CE-324

กลับด้านบน