ดู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

      GPS : 16.743780, 100.196493
 แผนผังคณะฯ