การให้คำปรึกษา

 

 

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา เรื่องเรียน รัก เหงา เศร้า  สุข ทุกข์ ทุกปัญหา เพื่อหาทางช่วยเหลือ แนะนำ หรือแก้ไข ที่ห้อง CE 115 อาคารวิศวกรรมโยธา หรือติดต่อทางโทรศัพท์เบอร์
0-5596-4018 หรือ E-mail :aucharaporn@hotmail.com เพื่อนัดวันเวลา และจัดห้องส่วนตัวเพื่อปรึกษาเป็นการส่วนตัว