อังกฤษ   เว็บไซด์ภาษาอังกฤษ
 
  :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ::  
  Informations
  Services
ระบบอีเมล์สำหรับนิสิต
ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากร
ระบบแก้ไขรหัสนิสิต
บริการดาวน์โหลด NU
บริการดาวน์โหลด คณะฯ
เกณฑ์พิจารณา ผศ. รศ.
  Lastest News

รวม vdo youtube การเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานสภาวิศวกร (กลศาสตร์วิศวกรรม 1) 27-02-56

การประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555 8 ก.พ. 2556 เวลา 9300 - 12.00 07-02-56

ตั้งแต่ 14 ม.ค. 56 ถึง 18 ม.ค. 56 เลือกตั้งผู้นำนิสิตแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2556 09-01-56

  อ่านทั้งหมด
  Event Info
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2556(ครั้งที่ 2) 11-04-57
บริษัทซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่นจำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานวิศวกรโทรคมนาคม 08-04-57
คล้องกุญแจรักสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ... ร่วมตอบปัญหาโดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 08-04-57
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงาน Entaneer Festival ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ โดม มหาวิทยาลัย นเรศวร เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 04-04-57
คณะวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 10 เมษายน 2557 04-04-57
อ่านข่าวจากเว็บไซด์เดิม
  Links
ระบบทะเบียนออนไลน์
ข้อสอบสภาวิศวกร
วิศวกรรมสาร
ฐานข้อมูลนิสิตฝึกงาน
  Other Links
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สภาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-55-964016 โทรสาร : 0-55-964000