อังกฤษ   เว็บไซด์ภาษาอังกฤษ
 
  :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ::  
  Informations
  Services
ระบบอีเมล์สำหรับนิสิต
ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากร
ระบบแก้ไขรหัสนิสิต
บริการดาวน์โหลด NU
บริการดาวน์โหลด คณะฯ
เกณฑ์พิจารณา ผศ. รศ.
  Lastest News

รวม vdo youtube การเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานสภาวิศวกร (กลศาสตร์วิศวกรรม 1) 27-02-56

การประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555 8 ก.พ. 2556 เวลา 9300 - 12.00 07-02-56

ตั้งแต่ 14 ม.ค. 56 ถึง 18 ม.ค. 56 เลือกตั้งผู้นำนิสิตแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2556 09-01-56

  อ่านทั้งหมด
  Event Info
ผลการเจรจาสำเร็จ shinshu ประเทศญี่ปุ่นรับอาจารย์ มน. ทำวิจัยร่วม 24-04-57
ประกาศด่วน ขอให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ไปสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการ 22-04-57
กองบริหารการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 21-04-57
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2556(ครั้งที่ 2) 11-04-57
บริษัทซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่นจำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานวิศวกรโทรคมนาคม 08-04-57
อ่านข่าวจากเว็บไซด์เดิม
  Links
ระบบทะเบียนออนไลน์
ข้อสอบสภาวิศวกร
วิศวกรรมสาร
ฐานข้อมูลนิสิตฝึกงาน
  Other Links
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สภาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-55-964016 โทรสาร : 0-55-964000