ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
Untitled Document

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณแพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ


โทรศัพท์.0-5596-4230
โทรสาร.0-5596-4000


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000